O nas

Firma powstała w 2008 roku jako gabinet terapii. Początkowo oferta obejmowała zajęcia ruchowe dla dzieci z zakresu integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej. Stopniowo rozszerzaliśmy działalność o zajęcia logopedyczne, terapie pedagogiczną i psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Obecnie funkcjonujemy pod nazwą Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży AKSON.

Prowadzimy indywidualną terapię dla dzieci i młodzieży a naszym celem jest niesienie profesjonalnej pomocy we wszystkich ważnych sferach rozwoju niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka.

Kilkuletnia działalność pozwoliła nam rozwinąć metody i standardy pozwalające skutecznie pomagać naszym klientom w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów życiowych.

Ciągle podwyższamy swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych formach szkoleniowych, konferencjach itp. Podążając za potrzebami naszych klientów poszerzamy swoją ofertę o nowe metody terapeutyczne pojawiające się na rynku.

 

W naszym Centrum oferujemy Państwu kompleksową terapię dla dzieci i młodzieży. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów Waszych pociech. W związku z czym proponujemy u nas pierwsze spotkanie konsultacyjne. W trakcie tego spotkania przeprowadzimy dokładny wywiad z rodzicami na temat rozwoju dziecka, występujących trudności i problemów. Następnie prowadzona jest obserwacja dziecka, jego zachowań oraz wykonanie wybranych prób testowych. Ma to na celu ustalenie prawdopodobnych przyczyn trudności dziecka i zaproponowanie skutecznej formy terapii. Spotkanie konsultacyjne kończy się zaproponowaniem formy pomocy, wskazówkami czy informacjami niezbędnymi do dalszych poszukiwań wsparcia lub pomocy.

Jeśli Twoje dziecko:

  • ma trudności w uczeniu się -  kłopoty z czytaniem, zapamiętywaniem, pisaniem, ortografią, liczeniem,
  • jest mało sprawne ruchowo - ma słabą koordynację i opóźniony rozwój ruchowy, problemy z utrzymywaniem równowagi,
  • ma trudności emocjonalne - ma niską motywację i samoocenę,
  • łatwo się rozprasza, ma kłopoty z koncentracją uwagi jest nadmiernie ruchliwe i nerwowe,
  • cierpi na nadpobudliwość psychoruchową (ADHD, ADD) oraz inne zaburzenia rozwojowe,
  • jest nadwrażliwe na dotyk, unika bliskości innych,
  • jest nadwrażliwe na ruch – negatywnie reaguje na ruch (nie lubi się huśtać, kręcić), ma chorobę lokomocyjną,
  • przejawia inne zachowania, co budzi Wasz niepokój.

DAJ SZANSĘ POMÓC SWOJEMU DZIECKU. UMÓW SIĘ  NA  KONSULTACJĘ !!!