Metoda Warnkego

Jest stosowana obecnie przez ponad 1000 terapeutów z Niemiec, Austrii, Szwajcarii; została przebadana  pod względem skuteczności i wystandaryzowana na Uniwersytecie Medycznym w Hannowerze.
Badania nad efektywnością terapii wykazały, że u uczniów, którzy prowadzeni byli tradycyjną metodą pedagogiczną nastąpiła poprawa o 6,3%, w grupie biorącej udział w treningu siedmiu funkcji podstawowych nastąpiła poprawa o 18,9%, a w grupie uczestniczącej w treningu funkcji podstawowych i treningu lateralnego wg metody Warnkego poprawa wyniosła o 42,6%.

Ok. 10 – 15% dzieci w wieku szkolnym każdego roku przejawia poważne problemy w uczeniu się, mimo przeciętnej lub nawet wysokiej inteligencji. W większości przypadków problemy mają charakter specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Powszechne doświadczenie pokazuje, że nie ma większego sensu powtarzanie codziennie tych samych ćwiczeń czytania i pisania, mając nadzieję, że problem rozwiąże się sam. Można by to porównać do trenera, który obciąża ćwiczeniami kontuzjowanego atletę, zamiast pozwolić mu wyzdrowieć. Oczywiście, żaden odpowiedzialny trener tak by nie postąpił.

W ostatnich latach, mimo podejmowanych prób zbadania tego problemu wydawało się, że znalezienie prawdziwej przyczyny deficytów w uczeniu się nie będzie możliwe. Naukowcy różnych specjalności postawili sobie za cel odkrycie jednej przyczyny. W czasie ostatnich kilku lat, coraz więcej danych wskazywało na to, że przyczyną wspomnianych zaburzeń są deficyty w zakresie centralnego przetwarzania spostrzeżeń, które normalnie przebiegają automatycznie. Kiedy automatyzacja nie jest prawidłowa, osoby cierpiące z powodu tych deficytów zaczynają rozwijać strategie kompensacyjne. Takie strategie pochłaniają mnóstwo energii. Większość dzieci z trudnościami w uczeniu się jest kompletnie wyczerpanych na długo przedtem, zanim się skończy dzień szkolny, ponieważ większość energii jest zużywana na niepotrzebną kompensację.


Metoda Warnkego korzysta z innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Sprzęt do terapii ma certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodności z Unijną Dyrektywą 93/42EEC dotyczącą wyrobów medycznych.