Metoda Johansena

Indywidualna Stymulacja Słuchu – Johansen IAS

dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.  

Jej twórcą jest  dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog,  dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. W swojej pracy Johansen oparł się  na doświadczeniach  Christiana A. Volfa.
Metoda ta doskonale koreluje z innymi działaniami terapeutycznymi i profilaktycznymi (terapia integracji sensorycznej, terapia logopedyczna) , mającymi na celu przeciwdziałać  problemom szkolnym dzieci.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania.

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

 • małymi dziećmi ( od 3 r. ż),
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z osobami z porażeniem mózgowym,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z osobami z autyzmem.

Pośród innych metod popularnych w Polsce, które proponują standardowy  program  terapii wyróżnia ją stosowanie indywidualnego, dostosowanego do potrzeb dziecka programu stymulacji słuchowej.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest :

 • jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,
 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.