Gimnastyka korekcyjna

Jest częścią wychowania fizycznego. Mimo to gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane w niej zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji postawy ciała.

Postawa ciała

Określa się jako sposób utrzymania się człowieka w swobodnej pozycji stojącej, albo jako swobodny układ ciała w tej pozycji.

Prawidłowa postawa ciała.

Jest to taki układ poszczególnych jego części względem siebie oraz w odniesieniu do osi mechanicznej ciała, który utrzymywany jest minimalnym napięciem układu mięśniowego oraz pracy układu nerwowego.

Nieprawidłowa postawa ciała

Jest wtedy gdy pewne elementy odbiegają od wzorca postawy prawidłowej. To taki stan, przy którym nastąpiło zdeformowanie kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy lub kończyn dolnych.

Wady postawy

To pojedyncze odchylenia od postawy prawidłowej ciała, które wywołują zmiany w ukształtowaniu kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy czy kończyn dolnych. Zakres oraz ilość tych zmian decydują o tym, czy są to tylko błędy postawy (nawyk złej postawy ciała), czy już wady postawy proste lub złożone.