EEG Biofeedback

Biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia) lub neurofeedback – wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Np. fale alfa w stanie relaksu podczas odprężenia, fale theta w czasie skupienia, koncentracji uwagi, środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych czynności (np. dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji). Urządzenie do biofeedbacku to wzmacniacz fal EEG (tzw. koder) z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane są w różnych miejscach na skórze głowy. Zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył. Pod wpływem treningów istnieje możliwość tworzenia nowych połączeń, zastąpienie funkcji innym obszarem, powstanie nowych synaps. Metoda stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu oraz jego urazów.

Biofeedback jest stosowany w terapii dzieci z ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), u ludzi z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki, wspomaga leczenie padaczki. Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, pamięci, w leczeniu nerwicy natręctw, redukcji stresu i poprawy kreatywności. EEG Biofeedback może zwiększyć potencjał intelektualny z jednej strony, zaś z drugiej zrelaksować, wyciszyć lęki i agresję, polepszyć sen oraz zdolność do współpracy z innymi ludźmi, pomoże zdobyć umiejętności w radzeniu sobie ze stresem w trakcie jego występowania. Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest badaniem wstępnym, które obejmuje dokładny wywiad oraz badanie pacjenta z określeniem klinicznego obrazu zaburzeń i wyznaczeniem celów treningów naprawczych. Terapeuta może również zlecić przy pierwszej wizycie dodatkowe badania (np. EEG, badania psychologiczne, logopedyczne).

Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta.

Jest to metoda całkowicie nieinwazyjna, bezbolesna i pozbawiona działań niepożądanych, prowadzona przez certyfikowanych neuroteratepetów. Terapię można stosować od 4 roku życia do późnego wieku.

Pracujemy na aparaturze do biofeedbacku kanadyjskiej firmy Thought Technology. Są to wyroby medyczne najwyższej jakości klasy I potwierdzonej certyfikatami:

Certyfikat jakości ISO 13485:2003,        

http://www.thoughttechnology.com/pdf/pdf/9003-7GF106-CA-CMDCAS%5B1%5D.pdf  

Certyfikat medyczny CE

http://www.thoughttechnology.com/pdf/pdf/Cert%20A5%202009-02-11.pdf